Thursday, November 12, 2015

New project

I'm going to start a new project and I'm going to use this beautiful new yarn from Scheepjes. It comes in 2 variations. Alpaca Rhythm and Mohair Rhythm. There are 20 great colors and instead of a boring number, each color has a great name, like Merenque, Charlston, Hip Hop and Disco. Yes, they are all dance styles. How great is that?

Ik ga een nieuw project starten en ik daarvoor ga de prachtige nieuwe garens gebruiken van Scheepjes. Het komt in 2 varianten. Alpaca Ritme en Mohair Rhythm. Er zijn 20 prachtige kleuren en in plaats van een saaie nummer, heeft elke kleur heeft een naam, zoals Merenque, Charlston, Hip Hop en Disco. Ja, het zijn allemaal dans stijlen. Hoe gaaf is dat?

The Alpaca Rhythm is made of 80% Alpaca, 20% Extra Fine Wool
and the Mohair Rhythm: 70% Mohair, 30% Microfiber

De Alpaca Rhythm is gemaakt van 80% Alpaca en 20% Extra 
Fijne Wol en de Mohair Rhythm van 70% Mohair en 30% Microvezel

You can use them single thread or double, even combine the two together, because both have the same colors. And guess what, this yarn also comes with the very handy start label. I love that, specially with this lace yarn.

Je kunt ze enkele draads of dubbele draads gebruiken, zelfs combineren gaat geweldig, want zowel de Mohair als de Alpaca hebben dezelfde kleuren. En wat denk je, dit garen komt ook met het erg handige start label. Dat is heel prettig, zeker met dit dunne garen. 


In a few days I'm going to show a Sneak Peek of what I'm making and which colors I choose.

Over een paar dagen laat ik een Sneak Peek zien van wat ik ga maken en welke kleuren ik heb gekozen.


No comments:

Post a Comment