Wednesday, August 10, 2016

'Dots and Stripes' Blanket


And proudly I show you; My 'Dots and Stripes' Blanket. What do you think? Worth the wait?

En met trots laat ik zien; Mijn 'Dots and Stripes' Deken. Wat denk je? Het wachten waard?


I'll tell you in advance what yarn and how much you need for this blanket, because next week the pattern will be here. You could make a blanket for yourself or make it as a gift for someone.

Ik zal je nu vertellen welk en hoeveel garen je nodig bent voor deze deken, want volgende week zal het patroon hier staan. Je zou een deken voor jezelf kunnen maken of als een cadeau voor iemand.


6 skeins / bollen
Kelly / Black 841
1 skein of each color / 1 bol van elke kleur
Garland 852
Grant 856
Chaplin 855
Crawford 850
Gable 857
Martin 858
Gardner 851
Astaire 845
Bogart 847
Leigh 853

So, next week the pattern.

En volgende week dus het patroon.
8 comments: