Thursday, November 19, 2015

Sneak Peek

Here is the promised Sneak Peek

Hier is de beloofde Sneak Peek

But first my yarn choices. What do you think. I picked a soft pink, a plum, a dark and a light grey and they come in great names; 
Foxtrot
Quickstep
Hip Hop 
Robotic
And of course, I opted for Alpaca and Mohair, and I'm going to crochet with them single thread.

Maar eerst mijn garen keuzes. Wat denk jij. Ik koos een zacht roze, een pruim kleurige, een donkere en een licht grijze en ze komen in die geweldige namen;
Foxtrot
Quickstep
Hip hop
Robotic
En natuurlijk heb ik gekozen voor en Alpaca en Mohair, en ik ga enkel draads met ze haken.And the sneak peek? Here it is and in a few days the reveal. Do you recognize it? Can you guess what it's going to be?

En de sneak peek? Hier is het dan en in een paar dagen de onthulling. Herken je het al? Kunt u raden wat het gaat worden?


See you in a few days again and what is your favorite dance?

Zie je over een paar dagen terug en wat is jouw favoriete dans?

No comments:

Post a Comment